Koty.pl

Zapisz się
do serwisu

Obaszar logowania się do serwisu

Regulamin serwisu Koty.pl

Serwis Koty.pl jest serwisem internetowym prowadzonym przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-563) przy ul. Odolańska 38.

1. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania oraz tworzenia serwisu Koty.pl.
 
2. Serwis Koty.pl to serwis dla miłośników kotów, umożliwiający publikację przez autorów swych artykułów, zdjęć oraz materiałów audio i wideo.
 
3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Koty.pl zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zarejestrowania się w serwisie. Rejestracja w serwisie oznacza że użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.
 
4. Rejestrując się w serwisie użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych przez Petstar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-653) przy ul. Odolańskiej 38. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji użytkownik jednocześnie oświadcza, że dane, które podał są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, oraz prawie ich poprawiania żądania usunięcia. Petstar sp. z o.o. może przekazać dane użytkowników forum sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników serwisu Koty.pl. Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu Koty.pl wyraża zgodę na wykorzystanie  danych w celach marketingowo – reklamowych.
 
5. Za prawidłowe funkcjonowanie serwisu Koty.pl odpowiada Petstar sp. z o.o., która dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.
 
6. Petstar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników w serwisie Koty.pl. Treści zamieszczane w serwisie Koty.pl publikowane są na wyłączną odpowiedzialność użytkowników. Zabrania się publikacji artykułów, zdjęć, filmów cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich konto właściciela zostanie zablokowane lub usunięte.

7. Serwis Koty.pl aktywnie popiera akcję R=R (rasowy=rodowodowy) - ogłoszenia krycia bądź sprzedaży kotów nierodowodowych będą usuwane bez podania przyczyny. Zamieszczając ogłoszenie o sprzedaży kotów rasowych, należy podawać w treści ogłoszenia informacje pozwalające zidentyfikować hodowlę (przydomek hodowlany, nazwa hodowli, link do strony hodowli). Zamieszczając ogłoszenie o sprzedaży kota rasowego, hodowca deklaruje, iż zwierzę posiada rodowód sięgający kilka pokoleń wstecz, uznany przez międzynarodowe organizacje felinologiczne, i będzie uprawione do jego odbioru. Ogłoszenia będące ukrytą formą sprzedaży kotów w typie rasy "oddam za zwrotem kosztów utrzymania" lub "sprzedam drapak a kotka oddam w gratisie" będą usuwane z serwisu bez podania przyczyny i traktowane jako ukryta forma sprzedaży nierodowodowych kotów (naruszenie znowelizowanej Ustawy o Ochronie Zwierząt). Oddam za darmo wyklucza pobieranie jakichkolwiek opłat. Do sprzedaży kotów uprawnione są tylko zarejestrowane hodowle, schroniska dla zwierząt i fundacje.

8. Petstar sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze. Za komentarze odpowiedzialność ponoszą użytkownicy serwisu Koty.pl. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu.
 
9. Z zastrzeżeniem punktu 9*) Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo oświadcza, że udziela Petstar sp. z o.o. nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji  na okres 10 lat na korzystanie z  zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakre/sie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub
najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
9*) Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo obejmujące treści z ogłoszeń adopcyjnych zwierząt oświadcza, że udziela Petstar sp. z o.o. nieodpłatnie licencji na okres 10 lat na korzystanie z zamieszczonych
utworów na następujących polach eksploatacji:
- jako ilustracji do artykułów lub aktualności ma stronie www.koty.pl lub innych naszych serwisach, bez prawa do udzielania
sublicencji.

10. W przypadku, gdy treści artykułu, zdjęcia lub materiały audio i wideo budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności, zgodności z obowiązującym prawem mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez redakcję serwisu.
 
11. Zabronione jest umieszczanie w serwisie artykułów, zdjęć, materiałów audio i wideo o treściach niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści niezgodne z Netykietą. W serwisie Koty.pl  nie będą akceptowane jakiekolwiek treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, zawierające treści wulgarne, obraźliwe, związane z przemocą, treści komercyjne/reklamowe czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich. 

11 a) W bazie ogłoszeń mogą zamieszczać ogłoszenia sprzedaży wyłącznie osoby prywatne (lub hodowle w przypadku sprzedaży kotów rasowych). Treści reklamowe będą usuwane,  podmioty gospodarcze chcące ogłaszać się w naszym serwisie prosimy o kontakt z naszym Działem Reklamy i Marketingu.

 12. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość usunięcia zamieszczonego materiału z serwisu Koty.pl  w przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych ustaleń i zablokowania lub usunięcia konta.
 
13. Petstar sp. z o.o zastrzega sobie prawo ingerencji w treści artykułów zamieszczanych w serwisie Koty.pl w zakresie korekty ortograficznej, stylistycznej, gramatycznej itp. bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkownika.

14. Redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu bez podania przyczyny.

15. Petstar sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dodawania i modyfikowania kolejnych punktów regulaminu.