Kotek 2-miesięczny robi rzadką kupę 2 razy dziennie.