Jak uratować 100 kotów? Skuteczna opieka nad bezdomnymi kotami w domu tymczasowym i w schronisku


Propozycja skierowana do pracowników i wolontariuszy schronisk/azyli, organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla bezdomnych zwierząt, prowadzących domy tymczasowe i innych zainteresowanych zapewnieniem dobrej, skutecznej opieki bezdomnym kotom.

W Poznaniu, 18 kwietnia (sobota), w godzinach 10:00-17:00 odbędzie się szkolenie „Jak uratować 100 kotów. Skuteczna opieka nad bezdomnymi kotami w domu tymczasowym i w schronisku ”. W wydarzeniu wezmą udział wolontariusze, osoby prowadzące przytuliska i domy tymczasowe dla zwierząt,  działacze fundacji i stowarzyszeń działających na rzecz zwierząt, pracownicy schronisk dla zwierząt
Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z sytuacją bezdomnych kotów w Polsce, ich ratowaniem i opieką nad nimi. Porusza temat skutecznej pomocy w warunkach schroniska, azylu i domu tymczasowego. Uwzględnia uwarunkowania różnych form organizacji pomocy: liczebność podopiecznych, potrzeby, warunki organizacyjne, schematy postępowania, rodzaje zagrożeń, możliwe trudności itd. Szkolenie łączy aktualną i nowoczesną wiedzą naukową z wieloletnim doświadczeniem wykładowcy (zarządzanie azylem, prowadzenie azylowej kociarni, stworzenie i koordynacja sieci domów tymczasowych oraz wolontariatu, bezpośrednia opieka nad kotami indywidualnie i w dużych skupiskach). Dzięki temu podczas szkolenia uczestnicy otrzymują praktyczną wiedzę i autorskie rozwiązania służące poprawie dobrostanu kotów, sprawdzone w wieloletniej praktyce działania. Propozycja skierowana do pracowników i wolontariuszy schronisk/azyli, organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla bezdomnych zwierząt, prowadzących domy tymczasowe i innych zainteresowanych zapewnieniem dobrej, skutecznej opieki bezdomnym kotom.

WYKŁADOWCA
Magdalena Nykiel, behawiorysta zwierzęcy, Specjalista Terapii Zachowania Zwierząt DipCABT (COAPE), zoopsycholog (PAN), posiada certyfikat w zakresie zarządzania schroniskami dla zwierząt wydany przez Królewskie Towarzystwo Do Spraw Zapobiegania Okrucieństwu Wobec Zwierząt (RSPCA). Członek Polskiego Towarzystwa Etologicznego (PTEtol), wieloletni lider wolontariatu i osoba współzarządzająca społecznym azylem dla zwierząt.

Zagadnienia, które zostaną omówione:

– Sytuacja bezdomnych kotów w Polsce. Misja schroniska, misja domu tymczasowego.
– Kocięta w domu tymczasowym i schronisku dla zwierząt (rozwój i zdrowie kociąt, ocena dobrostanu kociąt, wsparcie w okresie socjalizacji, odchowywanie kociąt bez matki).
– Potrzeby kotów i różne możliwości ich zaspokojenia w warunkach schroniskowych (jak zadbać o właściwe żywienie grupy kotów? Jak zaspokoić potrzebę kontaktu z człowiekiem, potrzebę bezpieczeństwa, zabawy i inne ważne kocie potrzeby, mimo trudnych warunków?)
–  Jak dobrze (i niedrogo) urządzić pomieszczenia dla kotów: kociarnia, wybieg, pomieszczenie kwarantanny.
– Organizowanie współpracy w schroniskach i domach tymczasowych dla bezdomnych kotów (jak zbudować sieć domów tymczasowych, jak zwiększyć skuteczność działań wolontariuszy, metoda 10 x 10, współpraca wolontariuszy z kadrą schroniska dla zwierząt, przyczyny i sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole, zapobieganie konfliktom).
– Organizacja codziennej pracy w schronisku i domu tymczasowym.
Każdy z uczestników otrzyma CERTYFIKAT uczestnictwa w szkoleniu.

Cena: 60zł/osoba- w przypadku pracowników i wolontariuszy poznańskich NGO i schroniska dla bezdomnych zwierząt w Poznaniu; 140 zł./osoba – w przypadku osób spoza Poznania, nie związanych z poznańskimi NGO.
ZAPISY: [email protected]

ORGANIZATORZY
Fundacja Animal Security
Kot i Małgorzata
Czarny Kot usługi na szczęście
Zwierzęta bez tajemnic! zooedukacja.pl
Link do wydarzenia na FB:  https://www.facebook.com/events/447006635448234/