Czy kot rosyjski niebieski jest zawsze niebieski?


Większość federacji felinologicznych uznaje za jedynie słuszną tylko jedną odmianę barwną kotów rosyjskich niebieskich - niebieską.

Większość federacji felinologicznych, w tym FIFe, uznaje tylko jedną odmianę barwną kotów rosyjskich niebieskich: wysrebrzaną w różnych odcieniach niebieskiego. Ale wśród kotów rosyjskich niebieskich zdarzają się też osobniki białe, czarne i o umaszczeniu syjamów.

Obecnie kilka hodowli pracuje nad stworzeniem nowej rasy kotów wywodzącej się z kotów rosyjskich niebieskich – kotów archangielskich czyli posiadających wszystkie cechy typowych „rusków” poza umaszczeniem – to powinno być colorpoint czyli jak u kota syjamskiego.

Co ciekawe, kocięta archangielskie rodzą się białe (podobnie jak u syjama), a wybarwienie pojawia się u nich w późniejszym wieku.

kot archangielski rosyjski niebieski colorpoint

fot. hodowla Mój Kot*PL

Kwestia umaszczenia colorpoint u rosyjskich niebieskich jest dyskusyjna.

Po II wojnie światowej w celu odtworzenia rasy kota rosyjskiego niebieskiego znacznie uszczuplonej podczas działań wojennych, korzystano z genów kota syjamskiego. Stąd kolor point w populacji „rusków”, jednak obecnie cechy syjamów są zdecydowanie niepożądane w standardzie kotów rosyjskich niebieskich.

koty archangielski rosyjskie niebieskie colorpoint

kot rosyjski niebieski i rosyjski niebieski colorpoint, fot. hodowla Mój Kot*PL

Array