Populacja amurskich tygrysów osłabiona genetycznie


Mimo że populacja tygrysów amurskich liczy około 500 osobników, ich różnorodność genetyczna jest dużo mniejsza. Z punktu widzenia puli genetycznej jest to mniej niż 14 sztuk - informuje serwis BBC.

Mimo że populacja tygrysów amurskich liczy około 500 osobników, ich różnorodność genetyczna jest dużo mniejsza. Z punktu widzenia puli genetycznej jest to mniej niż 14 sztuk – informuje serwis BBC. Naukowcy z Rosji, Hiszpanii i Niemiec prowadzili wspólne badania, analizując próbki krwi pobrane od 15 dziko żyjących tygrysów z Syberii. W badaniach DNA brano pod uwagę, jak bardzo byli odrębni genetycznie rodzice danego osobnika.

Okazuje się, że efektywna populacja tygrysów amurskich (syberyjskich) to mniej niż 14 osobników – informują naukowcy na łamach najnowszego numeru "Mammalian Biology". Jak wyjaśniają badacze, tzw. efektywna populacja to miara genetycznej różnorodności danej populacji zwierząt.

Dlaczego różnorodność genetyczna tygrysów amurskich jest tak niska, mimo że ich całkowita liczba to około 500 osobników?

Autorzy przypominają, że są to reperkusje stanu z lat 40. XX w., kiedy to na skutek działalności człowieka całkowita populacja tych dzikich kotów na wolności skurczyła się do 20-30 osobników. Było to swego rodzaju wąskie gardło, przez które przeszła populacja.

Niestety, z punktu widzenia genetycznego, tygrysy nie uporały się z tamtą kryzysową sytuacją. KRX

Źródło: PAP – Nauka w Polsce

 

Array