Przepisy dla zwierząt


Posłowie z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt pracują nad zmianami prawnymi, które mają przyczynić się do poprawy losu zwierząt w Polsce. Jedną z ważniejszych propozycji są zmiany w przepisach dotyczących schronisk.

Posłowie z Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt pracują nad zmianami prawnymi, które mają przyczynić się do poprawy losu zwierząt w Polsce. Jedną z ważniejszych propozycji są zmiany w przepisach dotyczących schronisk.

Jeśli zmiany wejdą w życie, schronisko dla zwierząt mogłyby prowadzić tylko samorządy lub organizacje pożytku publicznego, mające wśród celów statutowych ochronę zwierząt. Chodzi o to, by wyeliminować pseudoschroniska, które zamiast opieki serwują zwierzętom cierpienia spowodowane głodem, brakiem leczenia itp. Posłowie złożą też kilka postulatów. Najistotniejszym jest ten do MSWIA, dotyczący szkoleń policjantów. Na specjalnych kursach funkcjonariusze mieliby się uczyć nie tylko o dobrostanie zwierząt, ale otrzymywaliby broszury, wyjaśniające, jakie konkretnie postępowanie wobec zwierząt jest niezgodne z prawem.

Posłowie chcą też opracować kartę przemocy wobec zwierząt na wzór „Niebieskiej karty”, stosowanej w wypadkach przemocy w rodzinie. – Chodzi o to, aby nasi policjanci za każdym razem reagowali widząc przypadki dręczenia zwierząt. Nie chcemy, aby od razu karali, lecz aby zawsze podejmowali interwencję – tłumaczy posłanka Joanna Mucha, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Zespół domaga się także, aby Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadziło monitoring przestępstw popełnianych na zwierzętach.