Psy w Unii Europejskiej lepiej chronione


Tekst Oświadczenia Pisemnego złożonego zgodnie z art. 123 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej podpisało 400 europosłów co skutkuje przyjęciem tego oświadczenia przez Parlament Europejski.

Tekst Oświadczenia Pisemnego złożonego zgodnie z art. 123 Regulaminu Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej podpisało 400 europosłów co skutkuje przyjęciem tego oświadczenia przez Parlament Europejski.
 
Pełny tekst oświadczenia http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P7-DCL-2011-0026+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL
Array