Żbik czy kotożbik


Pracownicy krakowskiego ogrodu zoologicznego, we współpracy z niemieckim Universität Trier, zbadają czystość genetyczną żbików mieszkających w zoo. Badania mają ustalić czy żbiki mają geny kota domowego.

Eksperci na podstawie próbek pobranych z sierści zwierzaków przeprowadzą analizę DNA i porównają wyniki ze wzorcem żbika. Jeżeli okaże się, że któryś z krakowskich żbików ma domieszkę kociej krwi, zostanie wycofany z hodowli – nie będzie dopuszczany do dalszego rozmnażania.

Szacuje się, że w Polsce na wolności żyje około 200 żbików (we wschodniej części Karpat). Zwierzęta te najlepiej czują się na terenach górskich i leśnych, ale polują na terenach otwartych (pola, łąki). Łatwo tam mogą spotkać koty, dlatego krzyżówki tych zwierząt są bardzo prawdopodobne. Zdaniem ekspertów do kojarzenia żbików z kotami domowymi mogło dojść już wiele pokoleń temu, stad istnieje podejrzenie, że żbiki w krakowskim ogrodzie zoologicznym nie spełniają kryteriów wzorca i są tylko tzw. kotożbikami.