Czym są FIFe i TICA? Sprawdź, co oznaczają te skróty!


Każdy szanujący się kociarz powinien znać dwa najważniejsze skróty dotyczące rasowych kotów - FIFe i TICA. Co oznaczają i czym się różnią?

Poszukując rasowego kota, z pewnością natrafimy na dwa powtarzające się w ogłoszeniach skróty – FIFe i TICA. Te oznaczenia znajdziemy także w opisach hodowli i miotów rasowych kociaków. Również szukając porad o zakupie rasowego kociaka możemy przeczytać, by szukać tylko tych hodowli, które należą do FIFe lub TICA… Tylko co to oznacza?

FIFe – Fédération Internationale Féline

FIFe to skrót oznaczający Międzynarodową Federację Felinologiczną, inaczej Fédération Internationale Féline. Jest to największa na świecie organizacja zrzeszająca hodowców kotów rasowych. Należą do niej organizacje z całej Europy, Azji i Ameryki Południowej. Polskim członkiem FIFe jest Polska Federacja Felinologiczna „Felis Polonia” (w skrócie FPL). Zrzeszone w niej polskie hodowle kotów rasowych oznaczane są znajdującym się w nazwie dopiskiem *PL. Mająca swoje początki w 1949 roku federacja zrzesza obecnie 42 organizacje z 40 krajów. Organizacje należące do FIFe muszą spełniać określone standardy – prowadzić Księgi Rodowodowe Kotów Rasowych, organizować wystawy, szkolenia dla hodowców i sędziów, a także czuwać nad przestrzeganiem etyki hodowlanej.

Hodowle należące do FIFe (w tym polskie hodowle zrzeszone w FPL) muszą spełniać wymagania zawarte w regulaminie hodowlanym. Nakazuje on nie tylko szczepienie, leczenie i zabezpieczanie wszystkich hodowlanych kotów przed pasożytami, ale także opisuje warunki, w jakich mają być trzymane koty. Zakazuje także wydawania do nowych domów kociąt przed ukończeniem 12. tygodnia życia, ogranicza liczbę miotów wydanych przez jedną kotkę w ciągu dwóch lat do maksymalnie 3 i nakazuje czipowanie wszystkich zwierząt. Zabrania także rozmnażania kotów głuchych, obarczonych przeróżnymi chorobami genetycznymi i wadami wrodzonymi. Regulamin hodowlany FIFe zawiera także listę ras uznawanych przez tę organizację.

Rodowód FIFe (FPL)

Wydawany przez FIFe i FPL rodowód musi zawierać pełne informacje dotyczące danego kota:

  • imię i osiągnięte tytuły,
  • datę urodzenia,
  • płeć,
  • numer rejestracyjny,
  • pełny, oryginalny numer rejestracyjny w księgach rodowodowych,
  • rasę/kolor/wzór w postaci kodu EMS zgodnie z genotypem,
  • nazwisko hodowcy.

W rodowodzie muszą być także umieszczone informacje o rodzicach, dziadkach, pradziadkach i prapradziadkach rasowego kota. Każdy kot urodzony w hodowli musi być zarejestrowany w księdze rodowodowej.

TICA – The International Cat Association

TICA, czyli The International Cat Association, to największy rejestr kotów rasowych na świecie. Organizacja ta w przeciwieństwie do FIFe uznaje niemal wszystkie istniejące na świecie rasy kotów, w tym nierasowe koty domowe, które mogą brać udział w wystawach kotów TICA na tych samych zasadach, co koty rasowe. TICA została założona w 1979 roku w Stanach Zjednoczonych i obecnie zrzesza hodowców z Ameryki Północnej, Południowej, Azji, Europy i Afryki. Członkiem TICA może być każdy indywidualny hodowca, również ten, który należy już do innej organizacji. Pierwszym w Polsce klubem pod patronatem federacji felinologicznej TICA jest Klub Kota X-Treme.

Misją TICA jest przede wszystkim dbanie o dobrostan wszystkich, nie tylko rasowych kotów oraz promowanie odpowiedzialnych hodowli. Organizacja ta stawia sobie za cel edukację swoich członków – hodowców, opiekunów kotów i sędziów – a także całego społeczeństwa. Warunkiem dołączenia do TICA jest zarejestrowanie się na stronie federacji i podpisanie Kodeksu Etycznego. TICA nie przeprowadza więc żadnych weryfikacji ani kontroli hodowli członkowskich, nie narzuca także zasad hodowcom i opiekunom kotów. Jest to przede wszystkim rejestr kotów rasowych i nierasowych, baza genetyczna kotów domowych oraz rejestr hodowli. TICA ocenia kondycję kotów oraz podobieństwo do wzorca (w przypadku kotów rasowych). W wystawach tej federacji mogą brać udział także koty niezarejestrowane w TICA. Jednak by zdobyć punkty za osiągnięcia i tytuły, wymagana jest rejestracja.

FIFe czy TICA? Co wybrać, szukając rasowego kota?

The International Cat Association (TICA) to baza wszystkich hodowców i kotów rasowych, których opiekunowie zarejestrują się na stronie tej federacji. Nie muszą oni przestrzegać regulaminów – podpisują jedynie bardzo ogólny Kodeks Etyczny. Natomiast Międzynarodowa Federacja Felinologiczna (FIFe) i należące do niej hodowle zrzeszone w Polskiej Federacje Felinologicznej „Felis Polonia” podlegają regulaminowi hodowlanemu i ściśle określonym zasadom. Dlatego chcąc dokonać odpowiedzialnego wyboru hodowli, z której zakupimy rasowego kociaka, powinniśmy szukać hodowców zrzeszonych w FPL, czyli z dopiskiem *PL w nazwie hodowli.

Autor: Aleksandra Prochocka
Array
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Dorota
Dorota
23 godzin temu

Powinni Panią do sądu podać za zniesławianie klubu TICA w PL, który ma regulamin hodowlany równie rygorystyczny jak FPL, też są wytyczne a rejestrujące się koty są bardziej sprawdzane niż w FPL-np.bez umowy kupna nie zarejestruje się kota i trzeba udowodnić prawo do jego posiadania. Jestem oburzona tym tekstem powiadomiłam już przedstawicieli TICA w PL. Pani słowa rażąco naruszają dobra hodowców zarejestrowanych w TICA!!!!

Last edited 23 godzin temu by Dorota