Tania chińszczyzna zagraża tygrysom


Nielegalna wycinka lasów w Rosji zagraża rzadkim gatunkom zwierząt, w tym tygrysom. Drewno z rosyjskich lasów trafia przede wszystkim do Chin i wykorzystywane jest do produkcji konkurencyjnych cenowo mebli i podłóg. Możesz pomóc chronić tygrysy! Jak?

Nielegalna wycinka lasów w Rosji zagraża rzadkim gatunkom zwierząt, w tym tygrysom. Drewno z rosyjskich lasów trafia przede wszystkim do Chin i wykorzystywane jest do produkcji konkurencyjnych cenowo mebli i podłóg. Możesz pomóc chronić tygrysy! Jak?

Rosyjskie lasy są wycinane w zatrważająco szybkim tempie. Nielegalna wycinka na dużą skalę zagraża rzadkim gatunkom zwierząt, w tym tygrysom – ostrzega organizacja ekologiczna WWF. Drewno z rosyjskich lasów trafia przede wszystkim do Chin i wykorzystywane jest do produkcji konkurencyjnych cenowo mebli i podłóg.
Kradzież drewna na dużą skalę zagraża przyszłości skrajnie rzadkiego tygrysa amurskiego – czytamy w najnowszym raporcie WWF „Nielegalne pozyskanie drewna na Dalekim Wschodzie: globalne zapotrzebowanie i zagrożenie dla tajgi”. Raport podsumowuje 10 lat monitoringu prowadzonego w rosyjskich lasach i ujawnia nieprawidłowości w gospodarowaniu ich zasobami.

Pozyskanie drewna bardzo często jest prowadzone w nielegalny sposób – mówi Paweł Średziński z WWF Polska. – Przepisy prawne dotyczące pozyskania drewna są nagminnie łamane, a osoby zajmujące się nielegalną wycinką dębów, jesionów, wiązów i lip pozostają bezkarne. Biorąc pod uwagę ograniczone środki na monitoring lasów i słabą wykrywalność przestępstw, skala kradzieży drewna jest ogromna.

Organizacja ekologiczna WWF przyjrzała się danym zgłaszanym do urzędów celnych na granicy Rosji oraz Mongolii z Chinami. Szacuje się, że ponad 15% drewna wwiezionego do Chin z Kraju Nadmorskiego pochodziło z nielegalnych źródeł.

Jeszcze większa skala przemytu drewna do Chin obserwowana jest na granicy z Mongolią. Ilość drewna dębowego, jaka trafiła do Chin z Mongolii w 2010 roku była dwa razy wyższa niż wynikałoby to z pozwoleń wydanych na pozyskanie drewna w tym kraju. Według raportu aż 75% drewna wyeksportowanego z Mongolii do Chin w latach 2007-2008 mogło pochodzić z nielegalnego źródła.

Nielegalna wycinka lasów na Dalekim Wschodzie zagraża przyszłości tygrysa amurskiego, który znajduje się już na skraju wyginięcia. Na wolności żyje już tylko 450 tygrysów amurskich, i 3200 wszystkich tygrysów. Presja ze strony człowieka, niszczenie naturalnych siedlisk i zmniejszanie się populacji zwierzyny, na którą polują tygrysy dodatkowo pogarsza ich sytuację.

Aby chronić lasy Dalekiego Wschodu konieczne jest wzmocnienie współpracy Rosji i Mongolii z Chinami. Firmy kupujące drewno od dostawców z Dalekiego Wschodu powinny uważniej sprawdzać źródło surowca i jego legalność.

Istnieje ryzyko, że drewno z nielegalnej wycinki może trafić już wkrótce na rynek Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. WWF ostrzega kupujących przed meblami i podłogami, które mogą być wykonane z kradzionego drewna. Wybierając produkty wykonane z drewna sprawdźmy, czy posiadają certyfikat FSC. Certyfikat ten gwarantuje, że drewno pochodzi z legalnej wycinki i z odpowiedzialnie zarządzanego lasu.

źródło: WWF

Array
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments