Program zapobiegania bezdomności zwierząt w Warszawie 2017

author-avatar.svg

Koty.pl

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

W jego ramach będzie można m.in. za darmo zaczipować i wysterylizować własne zwierzę.

undefined

undefined

Rada m.st. Warszawy właśnie przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku”.

We wprowadzeniu do przyjętej uchwały bezdomność zwierząt zdefiniowana jest jako zjawisko społeczne, którego głównymi przyczynami są m.in. niekontrolowane rozmnażanie zwierząt, porzucanie zwierząt przez właścicieli, łatwość pozyskiwania zwierząt, a także brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, przede wszystkim sterylizacji i kastracji.

W Warszawie przyjęto określone działania, których celem jest zapobieganie zjawisku bezdomności zwierząt. Są to wymienione w programie:

  •     elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów
  •     pozbawienie możliwości rozmnażania poprzez sterylizację i kastrację
  •     sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, m.in. ich dokarmianie
  •     poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

Elektroniczne znakowanie zwierząt

Dzięki tej prowadzonej od 2007 roku akcji liczba bezdomnych zwierząt systematycznie spada – wskazują na to m.in. statystyki Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. W latach 2007-2016 elektronicznemu znakowaniu poddano 88 tysięcy zwierząt. Z tego w roku ubiegłym 4793 psy i koty.
Akcja ta realizowana będzie dwutorowo. Po pierwsze, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie (ul. Paluch 2) będzie odpowiedzialne za czipowanie wszystkich bezdomnych zwierząt, które do niego trafią. Po drugie, w 2017 roku, prowadzona będzie również akcja bezpłatnego czipowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie Warszawy, a także bezdomnych psów i kotów z terenu Warszawy, znajdujących się pod opieką organizacji pozarządowych. Akcję tę koordynuje Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie trwa wybór lecznic, które będą wykonywać znakowanie.

W obu powyższych sytuacjach dane o zaczipowanych zwierzętach wprowadzane będą do Międzynarodowej Bazy Safe-Animal zrzeszonej w European Pet Network, co pozwoli na szybkie odnajdywanie właścicieli zagubionych zwierząt.

Zapobieganie niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt

Równolegle z elektronicznym znakowaniem, prowadzona będzie również akcja sterylizacji i kastracji psów i kotów. Po niespełna rocznej przerwie zabiegi te ponownie będą mogły być wykonywane u zwierząt właścicielskich. Sterylizacja i kastracja czworonogów to najskuteczniejsza metoda zapobiegania niekontrolowanemu rozmnażaniu się zwierząt, dlatego też m.st. Warszawa, jak w ubiegłych latach, w całości pokrywa koszty zabiegów.

U zwierząt bezdomnych, zabiegi sterylizacji i kastracji, obligatoryjnie będzie przeprowadzać Schronisko „Na Paluchu”.

W przypadku zwierząt właścicielskich 21 lutego ogłoszony został przetarg. Oferty składano do 10 marca, wyniki mają być ogłoszone w kwietniu br. Wśród kryteriów oceny ofert oprócz ceny (40%) znalazły się łączna liczba godzin pracy wszystkich lekarzy weterynarii we wszystkich zakładach leczniczych zgłoszonych do świadczenia usług w okresie jednego tygodnia (30%) oraz dostępność dla mieszkańców, czyli łączna liczba godzin otwarcia wszystkich zgłoszonych lecznic w okresie jednego tygodnia (30%). Przetarg został podzielny na 18 części (wg. dzielnic), a wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenia zamówienia tylko na jedną jego część.

Opieka nad kotami wolno żyjącymi

W Warszawie w 2016 roku zarejestrowanych było ponad 29 tysięcy kotów wolno żyjących. Koty te żyją w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka i są bardzo ważnym elementem ekosystemu miejskiego. Bytują głownie w piwnicach budynków mieszkalnych, a ich obecność w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.

Należy podkreślić, że koty te nie są zwierzętami bezdomnymi, dlatego też nie należy ich wyłapywać ani wywozić. Prezydent m.st. Warszawy apeluje do zarządców budynków, administratorów, nieruchomości i wszystkich warszawiaków o wsparcie dla tych zwierząt, poprzez umożliwienie im stałego, swobodnego dostępu do piwnic, które są ich głównym schronieniem w mieście.

W celu kontroli populacji kotów wolno żyjących, w tym jej zdrowotności, m.st. Warszawa finansuje zabiegi sterylizacji i kastracji oraz leczenie tych zwierząt. Ponadto kontynuowana będzie akcja dokarmiania. Tylko w 2016 roku w celu dokarmiania kotów wolno żyjących zakupiono ponad 244 tys. kg karmy – ponad 97,5 tys. kg pokarmu suchego i 146,5 tys. kg mokrego.

Rozpowszechnianie idei adopcji

Szczególne zadanie przypada tutaj Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, które aktywnie poszukuje domów dla swoich podopiecznych.

Właśnie dzięki takim akcjom jak „Adoptuj warszawiaka”, która ma już na swoim koncie trzy edycje, a także intensywne działania m.in. w mediach społecznościowych, w ciągu ostatnich dwóch lat liczba psów przebywających „Na Paluchu” zmniejszyła się o blisko 550.

Finansowanie programu

Niezbędne środki finansowe na realizację zadań wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2017 roku” zabezpieczone są w budżetach: Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, dzielnic m.st. Warszawy, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Łącznie koszt realizacji programu to blisko 14 mln zł.

Podstawą prawną podjęcia przez Radę m.st. Warszawy uchwały w  sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy” jest art. 11a ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r.

źródło: Urząd Miasta Warszawy

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
Koty.pl

Koty.pl to portal tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

Zobacz powiązane artykuły

29.11.2023

Kiedy na zewnątrz jest za zimno dla kota? Sprawdźmy!

Ten tekst przeczytasz w 3 minuty

Ma futro, więc sobie poradzi? To szkodliwy mit. W rzeczywistości kotu też może być zimno i wcale nie trzeba do tego bardzo niskiej temperatury! Sprawdź, co warto o tym wiedzieć, zanim wypuścisz kota na dwór.

kiedy jest za zimno dla kota

undefined

17.11.2023

Dlaczego czarne koty rudzieją? Oto 6 powodów

Ten tekst przeczytasz w 4 minuty

Twój czarny kot zaczyna tracić swój oryginalny kolor? Zauważyłeś, że jego sierść staje się… rudawa? Ten proces może być naturalny, ale czasem jest ważnym sygnałem. Sprawdź, dlaczego czarne koty rudzieją!

czarne koty rudzieją

undefined

17.11.2023

„Wymiotujący kot” hitem ćwiczeń na płaski brzuch. Efekt może cię zaskoczyć!

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

Koty są źródłem inspiracji w bardzo wielu dziedzinach życia. Czy to sztuka, czy moda (panterka rządzi), czy… ćwiczenia. Każdy zna „koci grzbiet”, a teraz domowe maty do jogi podbija nowe kocie ćwiczenie – „wymiotujący kot”!

ćwiczenie wymiotujący kot

undefined

null

Bądź na bieżąco

Zapisz się na newsletter i otrzymuj raz w tygodniu wieści ze świata kotów!

Zapisz się