Na topie

Dante doczekał się pomnika

Skromny to pomnik, na parapecie, za to w zacnym towarzystwie książek. Przechodnie wzdychają wzruszeni.