Umowa adopcyjna – okiem prawnika

fot. istockphoto.com

Jaką moc prawną ma umowa adopcyjna zawarta między dwiema cywilnymi osobami – czy na jej podstawie można odebrać zwierzę komuś, kto nie spełni jej warunków?

Coraz częściej nie tylko schroniska, lecz także osoby prywatne zajmujące się bezdomnymi zwierzętami oddają je nowym opiekunom, zawierając tzw. umowę adopcyjną. Nie ma ona jednego wzorca ani nie jest uregulowana w przepisach. Strony mogą ją kształtować dowolnie, zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 3531 kodeksu cywilnego.

Umowę adopcyjną można skutecznie zawrzeć niezależnie od jej formy. Jednak ze względów praktycznych – i dowodowych na wypadek sporu – powinno się ją spisać. Wiadomo wtedy, do czego dokładnie zobowiązały się strony, jakie mają prawa i obowiązki. Niekiedy umowa zawiera pewne elementy odpłatności, np. zwrot kosztów szczepienia, symboliczną złotówkę albo darowiznę na rzecz schroniska. Nie powinno to jednak zmienić jej ogólnego charakteru ani wywieranych przez nią skutków prawnych.

Oprócz określenia stron oraz opisu adoptowanego zwierzaka powinny się w niej znaleźć zobowiązania nowego opiekuna i sprecyzowanie sposobu, w jaki będzie kontrolowane wywiązanie się z nich. Jest to istotne, bo w wypadku złamania ustaleń może dojść do zerwania umowy i odebrania zwierzęcia. Jeśli chcemy sprawdzić, jak nowy opiekun wywiązuje się z postawionych warunków, trudno nie naruszyć jego prywatności. Dlatego trzeba jasno określić np. zasady odwiedzin, przedstawiania dowodów opieki weterynaryjnej czy przeprowadzenia sterylizacji. Jeśli wypełnienie tych postanowień napotka trudności, będzie to niepokojący sygnał.

Nawet najlepiej skonstruowana umowa nie daje prawa do ingerencji w prywatną sferę drugiej strony bez jej zgody – np. wejścia na posesję, wglądu w rachunki czy odebrania zwierzęcia. Pozwoli jednak skutecznie dochodzić praw przed sądem. Powinno to zniechęcić osoby nieodpowiedzialne. Konsekwencją może być przecież nie tylko odebranie czworonoga, ale również poniesienie kosztów sądowych. W praktyce umowy adopcyjne są jednak na ogół dość krótkie i ogólne, co nie stanowi dobrego zabezpieczenia prawnego.

Array
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments