REKLAMA
REKLAMA

07.09.2011

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt przyjęty przez komisje senackie

author-avatar.svg

Koty.pl

Ten tekst przeczytasz w 2 minuty

7 września po południu połączone komisje senackie Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Środowiska przyjęły projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Czy znajsz język kotów?

fot. Shutterstock

REKLAMA

7 września po południu połączone komisje senackie Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Środowiska przyjęły projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.
Wprowadzono kilka poprawek na wniosek Biura Legislacyjnego Senatu, ale mają one charakter uszczegóławiający i redakcyjny, nie zmieniając żadnego z zapisów.
1. Poprawka w art. 1 ust. 2 – skreśla się wyrazy „zadawania śmierci” oraz wyrazy „zadawanie śmierci” – zastępuje się je wyrazem „działanie” . Poprawka uzasadniona jest w taki sposób, aby „szczególne znęcanie” nie dotyczyło wyłącznie takiego znęcania, które prowadzi do śmierci zwierzęcia.

2. Poprawka w art. 7 ust. 1a – straż gminna nie składa do wójta/burmistrza wniosku a informacje i decyzja o odbiorze jest podejmowana na podstawie informacji a nie wniosku. Uzasadnienie – straż gminna nie może składać wniosku gdyż wtedy stałaby się stroną postępowania administracyjnego, będąc jednocześnie w podległości służbowej do wójta/burmistrza.

3. Poprawka w art. 33 ust.4 – poprawka redakcyjna – ustęp otrzymuje brzmienie: „zastrzelenie zwierząt wolno żyjących (dzikich) – przez osobę uprawnioną do użycia broni palnej”.

4. Poprawka w art. 33a ust. 3 p. 1 – „ustalenie właściciela psa w celu pouczenia go” zastępuje się wyrazami „pouczenie właściciela psa”.

5. Poprawka w art. 37e – dodaje się ustęp w brzmieniu: „orzekanie w sprawach, o których mowa w ust.1, następuje w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”
Dodatkowo podjęto marne i nieskuteczne próby wyrzucenia zapisu o zakazie kopiowania (nie wiem kto wysyłał do senatorów takie pisma). Próbowano również ograniczyć zakaz handlu na wystawach – wątpliwe brawa dla niejakiej Polskiej Unii Kynologicznej. Żadna z tych akcji na szczęście nie wzbudziła zainteresowania senatorów.

Senator Jan Olech (myśliwy zresztą) zgłosił własną poprawkę, dotyczącą art. 33. Koledzy myśliwi mu chyba nie pogratulują…. Wykluczył, z katalogu osób uprawnionych do stwierdzenia konieczności bezzwłocznego uśmiercenia, członków Polskiego Związku Łowieckiego.

Źródło: Dogomania

Podziel się tym artykułem:

author-avatar.svg
Koty.pl

Koty.pl to portal tworzony przez specjalistów, ekspertów ale przede wszystkim przez miłośników zwierząt.

REKLAMA
REKLAMA
Koty i Psy - E-booki (1).png

Pobierz darmowy poradnik!

Zapisz się na newsletter i odbierz ebook „Poznaj całą prawdę o kotach” całkowicie za darmo

Zapisz się
REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA zniknie za 10s

REKLAMA zniknie za 10s